Japan Network

Japan NetworkJapan Network
Musashi Seimitsu Industry Co.,Ltd. Head Office / Ueta Plant

Musashi Seimitsu Industry Co.,Ltd. Head Office / Ueta Plant


39-5 Daizen, Ueta-cho, Toyohashi-shi, Aichi
TEL:(+81)532-25-8111,  FAX:(+81)532-25-2753

Akemi Plant #1

Akemi Plant #1


2-18 Akemi-cho, Toyohashi-shi, Aichi
TEL:(+81)532-25-3111,  FAX:(+81)532-25-1897

Akemi Plant #2

Akemi Plant #2


3-29 Akemi-cho, Toyohashi-shi, Aichi
TEL:(+81)532-29-2088,  FAX:(+81)532-23-3456

Machinery & Tools Business Unit

Machinery & Tools Business Unit


2-79 Akemi-cho, Toyohashi-shi, Aichi
TEL:(+81)532-25-0944,  FAX:(+81)532-25-7721

 Horai Plant

Horai Plant


10 Yamamotomae, Nagashino, Shinshiro-shi, Aichi
TEL:(+81)536-32-0555,  FAX:(+81)536-32-1631

 Suzuka Plant

Suzuka Plant


3-12-16 Oike, Suzuka-shi, Mie
TEL:(+81)59-378-0621,  FAX:(+81)59-378-1226

 Kyushu Musashi Seimitsu Co.,Ltd.

Kyushu Musashi Seimitsu Co.,Ltd.


2605-7 Karimasashita, Ichibu, Nishiki-machi, Kuma-gun, Kumamoto
TEL:(+81)966-38-2121,  FAX:(+81)966-38-0480
http://www.kmusashi.co.jp/

Asadakatan Chutetsusho Co.,Ltd / Head Plant

Asadakatan Chutetsusho Co.,Ltd. / Head Plant


1-29 Osadanocho, Fukuchiyama-shi, Kyoto
TEL:(+81)773-27-2058,  FAX:(+81)773-27-2207

Asadakatan Chutetsusho Co.,Ltd / Miwa Plant

Asadakatan Chutetsusho Co.,Ltd. / Miwa Plant


2-3 Miwachomiwa, Fukuchiyama-shi, Kyoto
TEL:(+81)773-59-2433,  FAX:(+81)773-58-2103